UNIZA
DOKORÁN
V I R T U Á L N E

Špeciálne vydanie UNIZA dokorán „pod rúškom“ aktuálnych spoločenských opatrení je virtuálne. Vybrané labáky môžeš zažiť v jednom časopriestore niekoľkokrát. Originálne nahrávky prezentované aj netradičným spôsobom predstaví každá fakulta hneď dvakrát a to v dvoch vybraných laboratóriách. Zaži UNIZA dokorán VIRTUÁLNE!